Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποβολή των παραστατικών δαπανών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Αφορά τους ασφαλισμένους στο Ομαδικό Συμβόλαιο του ΣΕΕΤ με την Εθνική Ασφαλιστική

6/10/2022

 Συνάδελφοι/ -ισσες,

Όπως γνωρίζετε η υποβολή των παραστατικών δαπανών μέχρι 200 ευρώ, γίνεται πλέον μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-claims ενώ για δαπάνες άνω των 200 ευρώ, ακολουθείτε την μέχρι τώρα γνωστή διαδικασία

Συνεπώς για παραστατικά μέχρι 200 ευρώ(ηλεκτρονική υποβολή), διευκρινίζουμε ότι

  1. Ως δαπάνη ιατρικής επίσκεψης θα πρέπει να καταχωρήσετε το μη καλυπτόμενο ποσό από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή την διαφορά).
  2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση τα οποία θα πρέπει να υποβάλλετε είναι
  3. Η βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα (ΤΥΠΕΤ)
  4. Το αντίγραφο της απόδειξης ιατρικής επίσκεψης

Σε όσες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται βεβαίωση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα το αίτημα θα απορρίπτεται σύμφωνα με τους όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου μας.

Αναλυτικές οδηγίες για τις διαδικασίες υποβολής παραστατικών θα βρείτε εδώ: https://seet-ete.gr/wp-admin/post.php?post=235&action=edit

Το Δ.Σ.

Τηλ. επικοινωνίας: 210 3342254 (12254), 6976 855566