Πρόεδρος:
Γιώτα Λαζαροπούλου
Τηλ. 210 3342254, διεπιλ. 12254
κιν. 6976 855566
email: plazar@nbg.gr, lazaropoulou.yota@gmail.com

Γενική Γραμματέας:
Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου

Αντιπρόεδρος:
Γιώργος Παπαδάκης

Ταμίας:
Γιάννης Σορόκος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:
Γιάννης Καλλιδώνης

Σύμβουλος:
Βασιλική Κουτελάκη

Σύμβουλος:
Σπύρος Μπάρκας