Πατήστε εδώ για εγγραφή

Κάνε σήμερα την εγγραφή σου

Πατήστε εδώ:

για να κατεβάσετε την αίτηση.

Συμπληρώστε την και προωθήστε την στο seet@nbg.gr

Πατήστε εδώ:

για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη δήλωση συνδρομής.

Συμπληρώστε την και στείλτε την στην παρακάτω διεύθυνση:

Διεύθυνση αποστολής:

Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας
Υπόψη Γιώτας Λαζαροπούλου
Γραφείο 326, 3ος όροφος, διεπιλ, 12254
Εθνική Τράπεζα
Αιόλου 86
10559, Αθήνα