Καλό κατευόδιο…

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει την οδύνη του  για την αιφνίδια απώλεια της εν ενεργεία συναδέλφου μας Σεβαστής Κατσιαμάκη, σύζυγο του συναδέλφου μας Μιχάλη Σπαθαράκη. Απευθύνει θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια της εκλιπούσης, τους οικείους της και τους συνάδελφους  που συνυπηρετούσαν μαζί με την Σέβη.

Καλό κατευόδιο!