Αναφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις συμβάσεις εργασίας στη Nbg-Pay

Αναφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις συμβάσεις εργασίας στη Nbg-Pay (εταιρεία προς την οποία αποσχίστηκε τμήμα της Εθνικής Τράπεζας) 20/12/2022

Read more

Παράνομοι, αυθαίρετοι και καταχρηστικοί οι όροι εργασίας στην Nbg-Pay

Αθήνα, 8-12-22 Συνάδελφοι/ -ισσες, Αυτές τις ημέρες έχουν παραλάβει το κείμενο της ατομικής σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν, οι

Read more