Αναφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις συμβάσεις εργασίας στη Nbg-Pay

Αναφορά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις συμβάσεις εργασίας στη Nbg-Pay (εταιρεία προς την οποία αποσχίστηκε τμήμα της Εθνικής Τράπεζας) 20/12/2022

Read more