Ενημέρωση για το Ομαδικό Συμβόλαιο του ΣΕΕΤ με την Εθνική Ασφαλιστική

13-6-2023 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Εδώ και έξι χρόνια βρίσκεται σε ισχύ το Ασφαλιστήριο Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας του Συλλόγου μας με την

Read more

Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποβολή των παραστατικών δαπανών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Αφορά τους ασφαλισμένους στο Ομαδικό Συμβόλαιο του ΣΕΕΤ με την Εθνική Ασφαλιστική 6/10/2022  Συνάδελφοι/ -ισσες, Όπως γνωρίζετε η υποβολή των

Read more