Διευκρινιστικές οδηγίες για την υποβολή των παραστατικών δαπανών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Αφορά τους ασφαλισμένους στο Ομαδικό Συμβόλαιο του ΣΕΕΤ με την Εθνική Ασφαλιστική 6/10/2022  Συνάδελφοι/ -ισσες, Όπως γνωρίζετε η υποβολή των

Read more

Ενημέρωση για το Ομαδικό Συμβόλαιο του Συλλόγου μας

28/7/2022 Συνάδελφοι/ –ισσες, Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Ασφαλιστική, η ψηφιακή εφαρμογή

Read more