Η Επιθεώρηση Εργασίας δικαιώνει τις θέσεις του ΣΕΕΤ για την απόλυση της συναδέλφου

Αθήνα, 3/11/22

Συνάδελφοι/ –ισσες,

Η Επιθεώρηση Εργασίας Νάξου, στην οποία προσέφυγε η συνάδελφος μετά την απόλυσή  της από την Εθνική Τράπεζα, εξέδωσε το σχετικό πόρισμα. Ύστερα από ενδελεχή μελέτη των θέσεων και των δύο πλευρών, η Επιθεώρηση διαπίστωσε ότι η εργαζόμενη δεν κλήθηκε σε απολογία από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, πριν την απόλυσή της, παρότι προβλέπεται η σχετική διαδικασία στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας. Δεν ήταν μια απλή παράβλεψη, καθώς η παραβίαση τέτοιων διατάξεων μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ακυρότητα της απόλυσης από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.

Ο ΣΕΕΤ βάσιμα υποστήριξε ότι, στην περίπτωση της συναδέλφου δεν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εργασίας, και για τον λόγο αυτό η Τράπεζα καλείται από την Επιθεώρηση Εργασίας να δώσει έγγραφες εξηγήσεις.

Παραμένουμε αταλάντευτα «ενάντιοι» σε ενέργειες που παρακάμπτουν θεμελιώδεις αρχές του Κανονισμού Εργασίας μας και προασπιζόμαστε τα δικαιώματα όλων των μελών του Συλλόγου μας, στον οποίο δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι/-ες στην Τράπεζα. 

Ζητάμε, επίσης, από την Τράπεζα, να αναθεωρήσει άμεσα την απόφασή της, και να ανακαλέσει την καταγγελία της σύμβασης, αξιοποιώντας τη συμφιλιωτική διαδικασία της Επιθεώρησης Εργασίας.

Το Δ.Σ.