Εθελοντική αιμοδοσία, ΕΦΕΤ Γυμναστήριο, 5-9-2022

Το ΤΥΠΕΤ σας καλεί να συμμετάσχετε στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει

  • Την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, 09:30 – 13:30, στη Γενική Κλινική ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ (Θερειανού 4-6, Αθήνα)

Για τη συμμετοχή σας είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός ραντεβού.

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 3349554 / δ:19554 & 210 3349585 / δ:19585, έως και την προηγουμένη της αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με οδηγία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), κατά την εθελοντική αιμοδοσία οι αιμοδότες είναι απαραίτητο να προσκομίζουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΔΤ.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο διενέργειας της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ!