Διαδικασία υποβολής παραστατικών

Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων έχει δημιουργηθεί από την Εθνική Ασφαλιστική, η ψηφιακή εφαρμογή e-claims. Η ψηφιακή αναγγελία καταχώρησης αποζημιώσεων (e-Claims), μέσω της πλατφόρμας e-Omadika, είναι διαθέσιμη για το Ομαδικό συμβόλαιο του Συλλόγου μας.

Δείτε τις οδηγίες για:

________________________________________________________________________

Για δαπάνες -διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων- έως 1000 ευρώ και δαπάνες νοσηλείας

Οι αποδείξεις δαπανών για

  • Δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων  μέχρι 1000 ευρώ
  • Δαπάνες Νοσηλείας

θα καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Φωτοτυπήστε τις αποδείξεις από επισκέψεις κλπ

2 Κρατήστε τα φωτοαντίγραφα σε έναν φάκελο

3 Καταθέστε τις πρωτότυπες αποδείξεις στο ΤΥΠΕΤ

4 Στο ΤΥΠΕΤ θα πρέπει να καταθέσετε και το

Όταν λάβετε τις βεβαιώσεις από το ΤΥΠΕΤ:

6 Συνδεθείτε εδώ

7 Kαταθέστε τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που θα διαβάσετε εδώ:

Διευκρινίζουμε ότι ως δαπάνη ιατρικής επίσκεψης θα πρέπει να καταχωρείτε το μη καλυπτόμενο ποσό από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα (δηλαδή την διαφορά).
Επιπρόσθετα, ως απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποζημίωση κάθε δαπάνης, θα πρέπει να υποβάλλετε:

  • Την βεβαίωση του κύριου ασφαλιστικού φορέα (ΤΥΠΕΤ)
  • Αντίγραφο της απόδειξης ιατρικής επίσκεψης

___________________________________________________

Για δαπάνες διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων άνω των 1000 ευρώ

Για την αποζημίωση από την Εθνική Ασφαλιστική θα πρέπει:

1 Να φωτοτυπήσετε τις αποδείξεις από επισκέψεις κλπ

2 Να κρατήσετε τα φωτοαντίγραφα σε έναν φάκελο

3 Να καταθέσετε τις πρωτότυπες αποδείξεις στο ΤΥΠΕΤ

4 Στο ΤΥΠΕΤ θα πρέπει να καταθέσετε και το

Όταν λάβετε τις βεβαιώσεις από το ΤΥΠΕΤ:

6 Στέλνετε

  • Τα φωτοαντίγραφα των αποδείξεων
  • Την/τις πρωτότυπες βεβαιώσεις του ΤΥΠΕΤ
  • Το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΛ_1.pdf

στην παρακάτω διεύθυνση αποστολής.

Διεύθυνση Αποστολής

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας, ΣΕΕΤ
Γραφείο Συλλόγου ΣΕΕΤ
Υπόψη Γιώτα Λαζαροπούλου
Γραφείο 326, 3ος όροφος, διεπιλ.: 12254
Αιόλου 86, 10559
ΑΘΗΝΑ